ParkeerDesign

1010 - heden    ParkeerDesign, specialisatie binnen UrbanDesigners
 
2007- heden    eigen bureau: UrbanDesigners, zie www.urbandesigners.nl
Diverse inrichtingen voor de openbare ruimte, o.a. schoolpleinen, (speel)pleinen, straten, schooltuintjes e.d.
Stedenbouwkundige onderzoeken naar o.a.  de mogelijkheid van een parkeergarage, bebouwingsmogelijkheden van
openbare ruimte, visie op recreatief medegebruik van een haven-, bedrijven-gebied.
Diversen ontwerpen van kleinschalige onderdelen van de openbare ruimte zoals: fonteinen, hekwerk e.d.
Ontwerp en uitvoering van een tentoonstelling over openbare ruimte in Nederland in museum Zebra in Rotterdam.
Diversen lezingen over openbare ruimte in Nederland.
 
2001-heden    docent Urban Design aan de Hoge School voor de Kunsten Utrecht (HKU)
 
1999-2007      stedenbouwkundige bij het stadsdeel Westerpark te Amsterdam
werkzaamheden: initiëren van projecten, het maken van inrichtingsplannen voor de openbare ruimte, stedenbouwkundige plannen voor nieuwbouw locaties, beleidsplannen, toetsing en begeleiding van bouwplannen, juridische procedures art 19, bestemmingsplannen e.d., advisering aan wethouders, coachen van collega’s, meedenken aan organisatieprocessen, lid kunstcommissie
 
1998-1999              stedenbouwkundig ontwerper bij Atelier Quadrat in Rotterdam
werkzaamheden: openbare ruimte plan voor een nieuwbouwwijk in Zeewolde, studie naar uitbreiding vinex in Berkel &
Rodenrijs, stedenbouwkundig plan Scheveningen Haven, e.d
 
1994-1998       stedenbouwkundige bij de dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam / dienst Binnenstad Amsterdam
werkzaamheden: rayonmanager zuid en centrum (verantwoordelijke voor alle stedenbouwkundige zaken in dat gebied),
stedenbouwkundige plannen voor nieuwbouwlocaties, opstellen handboek Stedenbouwkundig Toetsingskader Nieuwbouw en
Bestemmingsplannen, opstellen van ordenkaarten ten behoeve van beschermd stadsgezicht, inrichtingsplannen openbare
ruimte, het schrijven van toelichtingen voor bestemmingsplannen en het maken van bestemmingsplankaarten
 
1988-93           freelance grafisch ontwerper
 
1983-88                      coördinator van vergader- en servicecentrum de Kargadoor te Utrecht
 
1981-83                      opbouwwerker bij het buurthuis de Branding te Amsterdam (Jordaan)
 
1980-81            opbouwwerker bij het buurthuis Taddél te Hilversum