ParkeerDesign

er zijn heel veel parkeerterreinen

We hebben heel veel parkeerterreinen. Ze zijn dus een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving en toch zijn het nooit prettige verblijfruimtes.

Enkele voorbeelden hieronder ter illustratie. In deze voorbeelden zijn parkeergarages, parkeren langs de weg en kleine parkeerplaatsjes niet meegenomen. De parkeerterreinen zijn in rood aangegeven.

Uithof Utrecht

omgeving Jaarbeurs  Utrecht

Centrum Bussum

bedrijventerrein Leidsche Rijn in Utrecht

parkeervakken worden vaak niet gebruikt

We hebben een parkeervak bij ons huis, bij het werk, bij het winkelcentrum, bij vrienden, bij het ziekenhuis, etc etc.

Vanzelfsprekend worden er dus ook vaak parkeervakken niet gebruikt.

Als voorbeeld hierboven de omgeving van het Tergooiziekenhuis in Hilversum.

In rood zijn de parkeerterreinen aangegeven.

In blauw de auto’s. Elk blauw vlekje is 1 auto.


Veel parkeerterreinen staan gedurende een gedeelte van de dag of van de week leeg.

Lege parkeerterreinen zijn nog treuriger dan volle, maar dit geeft wel

kansen voor een ander (dubbel) gebruik.